Nadat er een blauwdruk voor uw woning is gemaakt - een aantal ontwerpen en technische documenten die een overzicht geven van de architectonische stijl, layout, details, materialen, technische voorzieningen en bouwmethodes - gaan wij over tot het verwezenlijken van het project.

Dit onderdeel betreft de daadwerkelijke bouw van uw woning, de fase waarin het voor uw ogen vorm begint te krijgen. Op grond van de specificaties die door u zijn opgegeven en goedgekeurd en door ons strikt aan het budget en de termijnen te houden beginnen wij met het coördineren van de vele lagen waaruit een bouwproject bestaat.

Dit bestaat niet alleen uit een kernteam van ingenieurs, technici, aannemers en architecten door ons bijeengebracht en geleid, maar ook andere vakmensen en technische professionals. Wij zorgen ervoor dat deze gevarieerde groep samenwerkt op een efficiënte en effectieve wijze en daarvoor is grote mate van kennis en ervaring nodig.

FM Properties Realty Group bezit deze expertise en ervaring tezamen met een groep van professionele partners en leveranciers die wij aanbevelen aan onze klanten. Zij verbreden de keuzemogelijkheden waarover de huiseigenaren en de aannemer beschikken, terwijl onze goede reputatie het ons mogelijk maakt gunstige prijzen en voowaarden te bedingen die wij rechtstreeks doorgeven aan onze klanten.

Deze leveranciers willen niet de clientèle en aanbeveling van één van de toonaangevende projectontwikkelaars uit deze regio verliezen, daarom gaan zij te werk volgens onze strikte eisen op het gebied van kwaliteit en tijdsbeheer. Hierbij verliezen wij prijs en kwaliteit niet uit het oog, en proberen wij altijd prijs-kwaliteitsverhouding optimaal te houden.

Het bouwproces is onderverdeeld in herkenbare fasen, ieder met zijn eigen termijnen en doelen en bevat tevens een kwaliteitscontrole en rapportage systeem dat het ons mogelijk maakt alle kwesties bij de wortel aan te pakken en de klant voortgangsrapporten te leveren vanaf het begin van de bouw tot aan de dag van oplevering.

Luchtfoto van Marbella