Services

FM Properties Realty Group stelt onze ruime kennis en vaardigheden ter beschikking van investeerders. Deze beslaan het volledige spectrum van research en landaankoop tot aan de commercialisatie, de verkoop en het managen van het project.


Business Plan

Met behulp van marktonderzoek, analyses, wettelijke en technische due diligence en haalbaarheidsstudies - gekoppeld aan een diepgaande kennis van de plaatselijke vastgoedmarkt, status van de sector en trends - kunnen wij u assisteren bij het opstellen van een Business plan die de strategische blauwdruk is voor uw project en uw investering.

Kosten berekenen, investeringsvereisten, verkoopdoelstellingen, inkomstenramingen, winstmarges en cash flow analyses zullen allemaal opgenomen worden in een globaal plan inbegrepen het prijsbeleid, de marketingplannen en verkoop strategieën. Alle zijn gericht op het vervaardigen van een product dat afgestemd is op de markt en het behalen van een optimaal rendement.

Deze Bussines plannen worden samengesteld en gepresenteerd door gekwalificeerde professionals en vormen de basis voor presentaties aan andere mogelijke investeerders. Gezien onze gevestigde positie en reputatie in deze regio, zijn onze contacten met de voornaamste banken en financiële instellingen zodanig dat wij u bij verschillende instellingen kunnen introduceren, mocht u extra financiering nodig hebben.

Luchtfoto van Marbella