Zoals ervaren investeerders weten ligt de waarde van een stuk land niet alleen besloten in de intrinsieke eigenschappen, ligging en toegang ervan, maar ook in het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de bepalingen die daarin zijn opgenomen.

Wat vastgoed betreft, bevindt de grootste waarde zich in de aard van het project dat op het land ontwikkeld kan worden, daarom voeren wij bij het zoeken naar land voor onze klanten altijd onze due diligence uit en controleren wij de wettelijke, financiële en fiscale status van het desbetreffende vastgoed om er zeker van te zijn dat er een stedenbouwkundige vergunning is ofwel dat de mogelijkheid bestaat er één te verkrijgen.

Als er met een project gestart kan worden, zullen we eveneens de technische aspecten zoals een geologische studies en bouwdosten onderzoeken. Deze informatie, tezamen met de planning en de markt waarvoor het vastgoed bedoeld is, vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces dat uiteindelijk de aard, de afmeting en de bouwstijl van het project dat ontwikkeld moet worden.

Zodra er een bouwplan is opgesteld wordt dat ter goedkeuring voorgelegd aan de plaatselijke raad voor ruimtelijke ordening. Tijdens dit proces zorgen wij voor het contact met de diverse gemeentelijke-, staats- en technische afdelingen met het oog op het verkrijgen van volledige en heldere bouwvergunningen die voldoen aan alle bestemmings- en technische voorwaarden en milieuvereisten - en natuurlijk aan de commerciële eisen van onze klanten.

Luchtfoto van Marbella