Hieronder volgt een uiteenzetting van de kosten voor een vastgoedtransactie in Spanje. Het bedrag bestaat uit onkosten voor de notaris en advocaat en belastingen. Terwijl individueel de gevallen kunnen verschillen geeft het onderstaande voorbeeld een goed idee van de desbetreffende processen en kosten.

Kosten koper

  • 10% IVA (BTW) op nieuw vastgoed OF 8%-10% Overdrachtsbelasting voor bestaande woningen.
  • 1,5% Zegelrecht - uitsluitend toepasselijk op nieuwe woningen.
  • Notariskosten, eigendomsakte heffing en land registratie kosten 1-2,5%.
  • 1% tot 2% Wettelijke kosten.
  • 1%-3% Hypotheek Provisie, wanneer de financiering geregeld is via een advocaat of hypotheek makelaar.

De hierboven vermelde percentages worden berekend over de koopprijs van het vastgoed.

Jaarlijkse kosten

  • IBI (Gemeentelijk Onroerend Goed belasting) - dit bedrag varieert naar gelang het vastgoed en de locatie.
  • Gemeentelijke afvalstoffenheffing - zie hierboven.
  • Gemeenschapskosten – deze zijn van toepassing wanneer de woning deel uitmaakt van een gemeenschap van woningen en dit is gewoonlijk het geval bij appartementen en eengezinswoningen en soms ook bij villa's. Het geld wordt gebruikt voor het algemeen onderhoud van de gebouwen, de tuin, het zwembad enz. Het bedrag wordt door iedere gemeenschap afzonderlijk vastgesteld.
  • Nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefoon en internet) worden betaald naar gebruik.
  • Hypotheken - FM Properties Realty Group heeft een goed samenwerkingsverband met vele van de meest vooraanstaande financiële instellingen en hypotheekverstrekkers op de markt, zoals Sol Bank-Banco Sabadell, Nykredit, Barclays, Deutsche Bank, Halifax, BBVA, Banco Santander en vele anderen. Wij kunnen u informatie verstrekken en hulp bieden bij het openen van bankrekeningen en het aanvragen van financieringen.

FM Properties Realty Group heeft alle informatie beschikbaar van de woningen die wij te koop aanbieden dus wij kunnen u de exacte bedragen van de hierboven vermelde kosten voor iedere woning geven.

Gelukkig behoort de jaarlijkse onroerend goed belasting in Spanje tot de laagste in Europa.

Luchtfoto van Marbella