Wij raden u aan een advocaat in de arm te nemen wanneer u vastgoed koopt en wij kunnen u verwijzen naar een goed aantal juridische bedrijven met een solide reputatie qua professionele expertise en service.

Uw advocaat controleert de wettelijke en fiscale status van het onroerend goed dat u wilt kopen en controleert of er geen uitstaande schulden of claims zijn ingediend.

Zodra dit gedaan is zal uw wettelijk vertegenwoordiger de benodigde Verkoop- en Koopcontracten en documentatie voor u opstellen en indien nodig, vertalen.

Daarnaast helpt uw advocaat u bij de aanvraag van een N.I.E. (Fiscaal identiteitsnummer voor buitenlandse kopers), het openen van bankrekeningen, biedt belastingadvies en staat u bij tijdens de ondertekening van de eigendomsakte bij de notaris - waarna het onroerend goed officieel van u is en uw naam zal worden ingeschreven in het Kadaster als de nieuwe eigenaar.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn de ondertekening bij de notaris persoonlijk bij te wonen kunt u uw advocaat aanwijzen om u te vertegenwoordigen door middel van een Volmacht.

De advocaat kan ook andere belangen voor u behartigen die verder gaan dan de aankoop, hij kan u helpen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning, ervoor zorgen dat er geld wordt overgemaakt voor het betalen van de nutsvoorzieningen, het oprichten van bedrijven en in het algemeen het verlenen van fiscaal en juridisch advies en vertegenwoordiging.

Wij bevelen de volgende advocaten aan:

www.bsa-lawinspain.com
www.greenfields-law.es
www.martinezechevarria.com

Luchtfoto van Marbella