Het kopen van vastgoed in Spanje is een simpel en transparant proces. De koper brengt een offerte uit via een makelaar. Als deze offerte geaccepteerd wordt, moet de koper een aanbetaling doen om het vastgoed van de markt te nemen. Het bedrag daarvan ligt meestal tussen de 3.000 en 10.000 EUR, afhankelijk van de waarde van het vastgoed. Als de advocaat een juridische kwestie ontdekt wordt dat bedrag teruggegeven aan de koper. Als er geen juridische kwesties zijn en de koper van mening verandert, verliest hij zijn aanbetaling.

Zodra uw advocaat zijn due diligence heeft verricht, (gewoonlijk 2 tot 3 weken na uw reservering), zullen beide partijen het voorlopige koopcontract (contrato privado de compraventa) ondertekenen en dient de koper de volledige aanbetaling van 10% (minus de eerder betaalde aanbetaling) voldoen. Dit contract is wettelijk bindend voor beide partijen.

Beide partijen zullen een datum vaststellen voor de afhandeling van het contract bij de notaris, gewoonlijk 3 tot 4 weken na de ondertekening van het voorlopig Koopcontract.

De koper dient zorg te dragen voor het inschrijven van het vastgoed. De notaris kan deze dienst verlenen tegen een vergoeding en/of kan het kadaster meedelen dat de verkoop heeft plaatsgevonden, zonder de volledige inschrijving te verrichten.

The buyer is responsible for registering the property. The notary may provide this service for a fee, and/or may notify the registry office that the sale has taken place, without completing full registration.

Op dit moment heeft de Spaanse regering een 'Gouden Visum' programma voor vastgoedeigenaren. Dit is een soort van visum voor investeerders. Als u meer dan EUR 500.000 investeert in één of meer onroerende goederen, komt u automatisch in aanmerking voor een verblijfsrecht. Dit is geen werkvergunning, maar u kunt daarmee wel in het land blijven wonen. Dit programma is voornamelijk bedoeld voor diegenen die met pensioen willen gaan en kopers van vakantiewoningen.

Belastingen en heffingen die betaald moeten worden bij het kopen van een woning in Spanje

De kosten komen voornamelijk ten laste van de koper, en variëren van regio tot regio. De kosten liggen gewoonlijke tussen de 8 en 14% van de waarde van het vastgoed en dat zijn:

  • Eigendomsoverdracht belasting 8-10% (voor bestaand vastgoed)
  • 10% BTW (of IVA) (voor nieuw vastgoed)
  • Notariskosten, eigendomsakte en land registratie, kosten 1-2,5%
  • Wettelijke kosten 1-2% (inclusief BTW)

De makelaarskosten worden meestal betaald door de verkoper.

De jaarlijkse onroerend goedbelasting is zeer laag in Spanje, in vergelijking met de rest van Europa. Het percentage hangt af van de regio. Wij zullen u informeren over de Gemeentelijke Onroerend Goedbelasting (IBI - Impuesto sobre Bienes Inmuebles) voor het vastgoed dat u wenst aan te schaffen.

Kapitaalwinst op de Verkoop van Vastgoed

Bij het berekenen van de winst zijn naast de aankoopkosten ook uitgaven voor het verbeteren of vernieuwen van de woning aftrekbaar wanneer de netto winst berekend wordt, en er bestaat een 'indexatie coëfficiënt" dat de toegestane kosten verhoogt met het inflatiecijfer, gebaseerd op het aantal jaren dat het vastgoed bezeten werd.

Verkoop van Vastgoed door een Niet-ingezetene

Wanneer een onroerend goed verkocht wordt door een niet ingezetene, moet de koper 3% van de koopprijs (niet de winst) inhouden en afdragen aan de Spaanse belastingdienst als een vooruitbetaling op de kapitaalwinstbelasting verschuldigd door de verkoper. Als dit bedrag niet betaald wordt kan de koper een boete opgelegd worden en de niet betaalde belasting worden aangeslagen over het onroerend goed zelf. Als de 3% meer is dan de verschuldigde belasting zal het teveel betaalde worden gerestitueerd; maar, als de verschuldigde belasting meer is dan het betaalde bedrag, moet er in Spanje meer belasting betaald worden. De verkoper moet binnen een periode van drie maanden na de verkoop een Spaanse belastingaangifte invullen over de transactie voordat er ook maar enig bedrag kan worden teruggegeven.

Als men niet in Spanje woont kan er ook belasting verschuldigd zijn in het land waar men verblijft, onderhevig aan een Verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belastingheffing.

Alle verklaringen inzake kosten en belastingen zijn gebaseerd op onze kennis van de huidige belastingwetten en praktijken die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. De belastinginformatie is samengevat; iedereen moet zelf persoonlijk advies inwinnen.

FINANCIERING

Mocht u in Spanje een hypotheek nodig hebben dan kunnen wij u helpen bij de financiering gebruik makend van ons team van onafhankelijke financiële adviseurs in Spanje of in uw thuisland. Spaanse kredietverstrekkers verlenen hypotheken aan niet-ingezetenen in Spanje gebaseerd op een helder 'vermogen tot betalen' criterium.

Onze financiële adviseurs zijn in staat u alle informatie en advies te verschaffen dat u nodig heeft. Indien u een adviseur wilt raadplegen alvorens een onroerend goed te bekijken klik dan simpelweg op de link om contact op te nemen met de door ons aanbevolen adviseurs.

Indien u geïnteresseerd bent in onroerende goederen met een financiering tot 100%, dan kunt u kijken naar het Spaanse bankbeslag, met fantastische opties ter financiering en zij vormen zeer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Gelieve hieronder onze lijst met aanbevolen hypotheekadviseurs en Advocatenkantoren te vinden:

www.imsmortgages.com | www.thefinancebureau.com

Luchtfoto van Marbella